Home

Welkom op de website van de Catalogus van Belgische Numismatische Uitgiften, door Laurens Aernout, uitgegeven door Numismatica Zuidwest-Vlaanderen, afdeling van het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vier lange jaren, eindelijk een nieuwe catalogus voor de Belgische Numismatiek !!!

 

Deze catalogus omvat de munten, biljetten en de sets van de Belgische Frank en de Euro. Tevens ook de Belgische ecu-munten, penningen en sets. Samen met de herdenkingsmedailles, lokale uitgiften en de biljetten van het Belgisch leger.

 

Dit alles met geactualiseerde prijzen en met nieuwe varianten, in woord en beeld !

 

Kenmerken: 448 bladzijden, zwart-wit, 12x17cm,+600gram, enkel Nederlandstalig,

ISBN: 9789082449006

 

Verkooppremière: Op de Internationale beurs van Numismatica Zuidwest-Vlaanderen

in CC "Het Spoor", Eillandstraat 6, 8530 Harelbeke, op 1 november van 8u00 tot 15u00.

 

Uw exemplaar bestellen via de Post?

 

Stort het bedrag van €12 + portkosten (€4,50 België, €12 Europa, €20 Wereld) op de rekening van Numismatica Zuidwest-Vlaanderen (IBAN: BE42 4650 1171 0154 - BIC: KREDBEBB) met de melding CBNU2016, uw naam en adres. (leverbaar vanaf 1 november)

 

 

Pour les visiteurs francophones:

 

Ce catalogue comprend les pièces, les billets et les sets de Franc belge et l'euro. Aussi, les pièces ecu belges, les médailles commémoratives, émissions locales et les billets de l'Armée belge.

 

Avec tous les prix mis à jour et des nouvelles variétés, en mots et en images !

 

Caractéristiques: 448 pages, noir et blanc, 12x17cm, +600 gr., ne que néerlandophone, ISBN: 9789082449006

 

Lancement: A la bourse de Numismatica Zuidwest-Vlaanderen, CC «Het Spoor» , Eilandstraat 6, 8530 Harelbeke, le 1 novembre, entre 8h et 15h.

 

Versez le montant de €12 + frais d'envoi (€4,50 Belgique, €12 Europe, €20 Monde) sur le compte de Numismatica Zuidwest-Vlaanderen (IBAN: BE42 4650 1171 0154 - BIC: KREDBEBB) avec le message: «CBNU2016», suivi par votre nom et adresse. (disponible à partir de 1 novembre)