Catalogus van Belgische Numismatische Uitgiften

Algemeen ~ Generale ~ General

[1] Lees dit eerst, vooraleer berichten te plaatsen! ~ Lisez d'abord, avant de mettre des messages! ~ Read this first, before you start posting!

Munten ~ Pieces ~ Coins

[2] Koninkrijk Belgie (Frank) ~ Royaume de Belgique (Franc) ~ Kingdom of Belgium (Franc)

[3] ECU

[4] Euro

[5] Herdenkingsmedailles ~ Medailles commemoratives ~ Commemorative medals

[6] Lokale uitgiften ~ Emissions locales ~ Local issues

[7] Congo

Biljetten ~ Billets ~ Banknotes

[8] Biljetten Belgie ~ Billets Belgique ~ Banknotes Belgium

[9] Biljetten Belgisch Leger ~ Billets Armee Belge ~ Banknotes Belgian Army

[-] Biljetten Euro ~ Billets Euro ~ Banknotes Euro

[-] Biljetten Belgisch Congo ~ Billets Congo belge ~ Banknotes Belgian Congo

[-] Belgisch Buitenlandse Biljetten ~ Billets Etranger Belge ~ Belgian Foreign Banknotes

[-] Biljetten Lokale uitgiften ~ Billets Emissions locales ~ Banknotes Local issues

Penningen ~ Jetons ~ Tokens

[-] Nationale hondenpenningen Belgie ~ Jetons nationale de chien Belgique ~ National dogtokens Belgium

[-] Taksplaatjes Belgisch Congo ~ Méreaux Impôt Congo Belge ~ Tax Plates Belgian Congo

[-] Bezoekerspenningen KMR ~ Jeton de visiteurs KMR ~ Visitors tokens KMR

[-] Andere penningen ~ Autre jetons ~ Other tokens

Munten Overige ~ Pieces Autre ~ Coins Other

[-] Vervalsingen ~ Fausses ~ Forgeries

[-] Incuussporen ~ Traces incuses ~ Die clash marks

[-] Proefslagen ~ Essais ~ Patterns

[-] Misslagen ~ Erreurs de frappe ~ Errors

[-] Muntplaatjes ~ Flans ~ Planchets

[-] Stempelbreuken ~ Cassures de coin ~ Die breaks

[-] Kloppen ~ Contremarques ~ Countermarks

[-] Overige ~ Autre ~ Other

Biljetten Overige ~ Billets Autre ~ Banknotes Other

[-] Vervalsingen ~ Fausses ~ Forgeries

[-] Misdrukken ~ Erreurs d'imprimante ~ Printing errors

[-] Proefdrukken ~ Epreuves d'imprimante ~ Printing proofs

[-] Specimen ~ Specimen ~ Specimen

[-] Biljetten met stempel ~ Billets avec tampon ~ Notes with imprint

[-] Overige ~ Autre ~ Other

Discussieboard ~ Conseil de discussion ~ Discussionboard

[-] Algemene discussies ~ Discussions generales ~ General discussions

[-] Schattingen ~ Evaluations ~ Estimations

[-] Suggesties & feedback ~ Suggestions & evaluation ~ Suggestions & feedback

Forumveiling ~ Vente aux encheres du forum ~ Forum auction

[-] Veiling ~ Vente aux encheres ~ Auction

[-] Archief ~ Archive

Extra opties

Inloggen

Naar de volledige versie